Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ποιος αναλαμβάνει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις μιας καμπάνιας