Chuyến đến nội dung chính

Làm cách nào để tôi biết liệu chiến dịch cho buổi hòa nhạc mà tôi đã mua vé có thành công hay không?