Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể cùng lúc mua vé từ nhiều chiến dịch khác nhau không?