Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể có Tài khoản nghệ sĩ và Tài khoản người hâm mộ cùng lúc được không?