Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể đổi vé của mình sang loại vé khác không?