Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể chuyển tiền từ Show4me sang ví PayPal của mình không?