Chuyến đến nội dung chính

Làm cách nào để tôi có liên hệ với người hâm mộ đã mua vé tới sự kiện của tôi?